Openen en sluiten

Een handreiking JAAP DE LANGE Dr. J.J. de Lange is emeritus hoogleraar praktische theologie van de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel. Hij is lid van de redactie Veel plannen voor het nieuwe kerkelijke seizoen zijn al voor de zomer gesmeed, maar in september gaat het los. Plannen worden activiteiten, nieuwe plannen worden bedacht. In allerlei vergaderingen komt het overleg op gang. Hoe beginnen we? Hoe sluiten we af? Terecht wordt er aan het openen en sluiten van een vergadering aandacht besteed en ruimte gegeven. Het is immers geen ‘lood om oud ijzer’ hoe we bij elkaar komen en ook weer uit elkaar gaan. Uitgaan van het eigene Nu is de gemeente bepaald niet de enige plek waar vergaderd wordt, maar veelal wel de enige, waar dat met een moment van bezinning en gebed wordt omgeven. Is dat logisch? Ja, want de gemeente heeft een eigen cultuur, die in hoge mate bepaald wordt door waar het voor haar in de kern omgaat, de zaak waar zij zich voor inzet. Het is immers haar roeping om te proberen in dit dorp, in deze stad en tegen de achtergrond van wat er in de samenleving en cultuur speelt, zo goed mogelijk vorm en inhoud te geven aan het evangelie. Dat is haar missie. Zij weet zich daartoe geroepen door God, gedreven door Jezus Christus en geïnspireerd door de heilige Geest. Vanzelfsprekend is dat niet. Het bijbels getuigenis daagt ons wel uit, maar we worden daarin ook aangevochten, soms tot in het eigen hart. Daarom als mensen bij
Schrijf u in of log in om de rest van dit artikel te lezen.