Op verhaal komen in de kindernevendienst

In onze gemeente is er voor de allerkleinsten oppasdienst tijdens kerktijd. Een krabbelkerk kennen we nog niet. Kinderen van vier tot twaalf kunnen naar de kindernevendienst. Vanaf hun twaalfde jaar mogen jongeren naar de jeugdkerk. Daarnaast is er voor kinderen en jongeren vanaf acht jaar catechese. INGRID DE ZWART Mw. drs. I. de Zwart is als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Deventer. Tot 2008 was zij docent praktische theologie (met aandacht voor catechese, jeugd- en groepswerk) aan de Protestantse Theologische Universiteit in Utrecht en bij het seminarium in Doorn. Het verhaal centraal voor kinderen tussen 4 en 7 jaar. In de kindernevendienst willen we kinderen vertrouwd maken met het vieren binnen de gemeente. Daarin neemt de Bijbel een centrale plaats in. Het bijbelverhaal dat zondags op het rooster staat wordt voorgelezen of verteld in een bewerking voor kinderen. Helaas zijn niet alle vertellingen die de landelijke methode aanreikt geschikt. Dat blijkt, wanneer we op de eerste toerustingsavond er eentje kritisch bekijken. Een kinderverhaal over de tempelreiniging. De leiding krijgt de opdracht na te gaan of er in de vertelling elementen zitten die voor kinderen tussen de vier en zeven jaar moeilijkheden kunnen opleveren. Na twintig minuten liggen de volgende bevindingen op tafel: • Het verhaal is veel te lang. • Het is saai; het kabbelt maar voort. • Het is te moeilijk voor de doelgroep. Kinderen hebben niets met woorden als ‘stilt
Schrijf u in of log in om de rest van dit artikel te lezen.