Extra materiaal bij De website en het ‘maatjesproject’

Bij Ouderlingenblad, september 2017 (nr. 1084), artikel van Erica Hoebe, De website en het ‘maatjesproject’, blz 28.

In het artikel worden de volgende materialen benoemd, waarvan hier voorbeelden beschikbaar zijn.

Kerkmaatje toerusting (Word formaat).
Bevat de informatie voor de deelnemers aan het Kerkmaatjes project. Het thema wordt behandeld, wat er van een kerkmaatje wordt verwacht en het projectlied en de lezingen bij dit project.

Kerkmaatje uitnodiging (Word formaat).
Een voorbeeld uitnodiging om maatjes te werven.

Kerkmaatje Opgavebrief project (Word formaat).
Een voorbeeld opgavebrief, waarmee kerkmaatjes zich kunnen opgeven.

Kerkmaatje Vriendenblad-kind (Word formaat).
Een voorbeeld voor een vriendenblad voor de kinderen die aan het project meedoen.

Een paar impressies van de afsluiting van het ‘maatjesproject’:

Maatjesproject_1   Maatjesproject_2Maatjesproject_3