Kinder- en jongerenwerk

Wat staat de kerk te doen? JOS DE KOCK Dr. A. de Kock is godsdienstpedagoog en als universitair docent praktische theologie werkzaam voor de Protestantse Theologische Universiteit. Hij is tevens medewerker van het Onderzoekscentrum voor Jeugd, Kerk en Cultuur en Editor-in-chief van Journal of Youth and Theology Een essay over de ‘predikant in 2025’ en een nota over de ‘kerk naar 2025’. We hebben van beide dit jaar kennis kunnen nemen. Wat opvalt in deze bespiegelingen over de kerk en de predikant van de toekomst is dat de thematiek van kinderen en jongeren maar nauwelijks aandacht krijgt… Hoe kun je als kerk dienstbaar zijn aan kinderen en jongeren op weg naar 2025 en daarna? Dat is een bezinningsvraag, ook voor kerkenraden, die hard nodig onder ogen gezien moet worden. Gro
Schrijf u in of log in om de rest van dit artikel te lezen.