Huwelijksvoorbereiding

Naar de kwaliteit van het contact tussen bruidsparen en de kerk heeft de katholieke godsdienstpsycholoog Jos Pieper onder echtparen die een jaar tevoren in het huwelijk traden, onderzoek gedaan: God gezocht en gevonden? NICO TER LINDEN Drs. N.M.A. ter Linden was van 1977-1995 predikant van de Westerkerk in Amsterdam. Vervolgens wijdde hij zich aan een zesdelige (her)vertelling van de Bijbel Het verhaal gaat en aan een driedelige kinderbijbel, in één band verzameld onder de titel Moet je horen. Voor velen is de inzegening van hun huwelijk een van de schaarse contacten die zij nog met de kerk hebben, het luistert dus nauw. De conclusies van het onderzoek van Pieper zijn echter niet bemoedigend: voorgangers blijken zich niet of nauwelijks in de religieuze geschiedenis (en toekomst!) van de huwenden te verdiepen, zij richten zich bijna uitsluitend op de te houden kerkdienst, die dan ook nog zwakjes is toegesneden op juist deze twee mensen. Het religieus talent van de huwenden wordt niet uitgedaagd en niet te gelde gemaakt. Voor slechts zeer weinigen waren de voorbereiding op de inzegening en ook de dienst zelf een verrijking van hun geloof geweest, de meesten zagen er niet dan met gemengde gevoelens op terug. Voorbereiding Een goede voorbereiding vangt aan met het in (vaak meerdere) gesprekken in kaart brengen van de levens- en geloofsgeschiedenis van de huwenden. Steeds blijkt dat geliefden, die tafel en bed met elkaar delen, het in onze dagen moeilijk vinden (of h
Schrijf u in of log in om de rest van dit artikel te lezen.