Bestel informatie boekje ‘Laat ons de lofzang zingen’

Bij Ouderlingenblad, december 2016  (nr. 1076), themanummer ‘Luther in 2017’, artikel van Teun Verduijn, ‘Ein feste Burg ist unser Gott’

Van de hand van dr. Verduijn verscheen (juni 2016) een boekje met overdenkingen bij een aantal liederen van Luther, getiteld:

‘Laat ons de lofzang zingen. Gedachten naar aanleiding van enkele Lutherliederen’.

De kostprijs van het boekje is € 10.–.
Het is te bestellen via het e-mailadres: tverduijn01@kpnmail.nl