Gespreksmateriaal over het zegenen van relaties

Bij Ouderlingenblad, oktober 2016  (nr. 1074), themanummer ‘Liefde en trouw’, artikel van Erica Hoebe-de Waard, Liefde en trouw vieren, blz. 15-19

De Protestantse Kerk in Nederland heeft in de serie ‘Handreiking voor het pastoraat’ de brochure ‘Hebben zij uw zegen?’ uitgegeven.

De intentie van deze brochure is om het gesprek in de plaatselijke gemeente te ondersteunen wanneer het gaat over het zegenen van andersoortige relaties. Te denken valt in dit verband aan relatievormen als huwelijken tussen mensen van een gelijk geslacht, maar ook gaat het om mensen die samenwonen en een zegen van God over hun relatie verlangen.

De handreiking hier direct lezen op de website van de protestantsse kerk.
Maar u kunt deze ook hier downloaden van die website.