‘Dat wij onszelf gewonnen geven’ (Liedboek 816)

PIETER ENDEDIJK Ds. P.H. Endedijk is predikant van de Protestantse Kerk in Nederland en verbonden aan de Grote Kerk te Almelo. Hij was als projectcoördinator en eindredacteur betrokken bij de ontwikkeling van Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk. Hij is ook kerkmusicus. Dat wij onszelf gewonnen geven aan het bevrijdende bestaan, aan wat ons uitdaagt om te leven. Dat wij de stille roep verstaan. Dat wij versteende zekerheden verlaten om op weg te gaan. Dat niet de greep van het verleden ons achterhaalt en stil doet staan. Omdat de huizen die wij bouwden geen onderkomen kunnen zijn. Omdat het bloedeloos vertrouwde ons achterdochtig maakt en klein Dat wat wij hebben ons niet gijzelt, dat wij van elke dwang bevrijd naar onbekende plaatsen reizen. Dat Gij ons onderkomen zijt. tekst: René van Loenen Overgenomen met toestemming van BV Liedboek Het pastoraat is een van de ‘leefkringen’ waarin Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk kan functioneren. De titel geeft aan dat het boek ook bedoeld is voor gebruik ‘in huis’. Maar dat ‘huis’ kan bijvoorbeeld ook een verzorgingshuis of een ziekenhuis zijn, een huis van bewaring of een verpleeghuis. Plekken waar wordt gezongen en gebeden, alleen of met anderen samen. Gedichten en gebeden kunnen gebruikt worden in pastorale situaties. In het Liedboek zijn er vele te vinden. Ook liederen kunnen dan goede diensten bewijzen, gelezen of gezongen! Lied 816 is daarvan een goed voorbeeld. Het vertrouwde l
Schrijf u in of log in om de rest van dit artikel te lezen.