Categorie: gratis artikelen

Openen en sluiten

Een handreiking JAAP DE LANGE Dr. J.J. de Lange is emeritus hoogleraar praktische theologie van de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel. Hij is lid van de redactie Veel plannen voor het nieuwe kerkelijke seizoen zijn al voor de zomer gesmeed, maar in september gaat het los. Plannen worden activiteiten, nieuwe plannen worden bedacht.

Continue Reading

Kinder- en jongerenwerk

Wat staat de kerk te doen? JOS DE KOCK Dr. A. de Kock is godsdienstpedagoog en als universitair docent praktische theologie werkzaam voor de Protestantse Theologische Universiteit. Hij is tevens medewerker van het Onderzoekscentrum voor Jeugd, Kerk en Cultuur en Editor-in-chief van Journal of Youth and Theology Een essay over de ‘predikant in 2025’ en

Continue Reading

Kiezen voor dichtbij

De kerk als ‘derde plek’ HENK DE ROEST Dr. H.P. de Roest is hoogleraar praktische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit (vestiging Groningen) en lid van de redactie Dit artikel is een bewerking van de inleiding die prof. De Roest hield op de 4e Landelijke Pastorale Dag, die op 18 april 2015 in Gouda gehouden

Continue Reading

Pionieren in Moerwijk

Kerk-zijn zonder angst BETTELIES WESTERBEEK Mw. A.E. Westerbeek is als missionair pionier verbonden aan de Marcuskerk in Den Haag Als ik het hek van onze buurttuin open doe, zitten we een halfuur later met een groep buren aan de picknicktafel thee te drinken en te kletsen. Vrouwen met een hoofddoek, kinderen die naar een Islamitische

Continue Reading

Huwelijksvoorbereiding

Naar de kwaliteit van het contact tussen bruidsparen en de kerk heeft de katholieke godsdienstpsycholoog Jos Pieper onder echtparen die een jaar tevoren in het huwelijk traden, onderzoek gedaan: God gezocht en gevonden? NICO TER LINDEN Drs. N.M.A. ter Linden was van 1977-1995 predikant van de Westerkerk in Amsterdam. Vervolgens wijdde hij zich aan een

Continue Reading

Mijn gelijk en ons geluk

Over moeiten en kansen van verschillen in de gemeente PIET SCHELLING Dr. P. Schelling is emerituspredikant en publicist. Recentelijk schreef hij ‘Mijn geluk en ons gelijk. Omgaan met verscheidenheid in de gemeenten’ (126 blz.) en ‘Vreemd en bizar. Lastige bijbelverhalen’ (112 blz.). Beide boeken zijn uitgegeven bij Boekencentrum, Zoetermeer. Stel dat u tot een gemeente

Continue Reading

Op verhaal komen in de kindernevendienst

In onze gemeente is er voor de allerkleinsten oppasdienst tijdens kerktijd. Een krabbelkerk kennen we nog niet. Kinderen van vier tot twaalf kunnen naar de kindernevendienst. Vanaf hun twaalfde jaar mogen jongeren naar de jeugdkerk. Daarnaast is er voor kinderen en jongeren vanaf acht jaar catechese. INGRID DE ZWART Mw. drs. I. de Zwart is

Continue Reading

‘Dat wij onszelf gewonnen geven’ (Liedboek 816)

PIETER ENDEDIJK Ds. P.H. Endedijk is predikant van de Protestantse Kerk in Nederland en verbonden aan de Grote Kerk te Almelo. Hij was als projectcoördinator en eindredacteur betrokken bij de ontwikkeling van Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk. Hij is ook kerkmusicus. Dat wij onszelf gewonnen geven aan het bevrijdende bestaan, aan

Continue Reading