Boeken

Bij het Ouderlingenblad verschijnen van tijd tot tijd boeken. De redactie ziet die als toerustingsboeken voor hen die bij het kerkelijk werk betrokken zijn, kerkenraadsleden allereerst, maar ook predikanten en kerkelijke werkers. De boeken kunnen goed gebruikt worden voor het toerusten van mensen die in het pastoraat een actieve taak hebben. Met het oog daarop hebben deze boeken steeds een praktische toespitsing, suggesties voor verwerking en handreikingen voor opzetten van bijeenkomsten en dergelijke.

Het overzicht hieronder geeft de nog verkrijgbare boeken weer.
Op de pagina Nieuws treft u het laats verschenen boek in deze serie aan.

Er zijn geen boeken gevonden in deze etalage.

Op huisbezoek 9789059779334De serie Op huisbezoek bevat de volgende titels:

  • Bezoekwerk namens de kerk – Alledaags pastoraat
  • Huisbezoek als geestelijke begeleiding – Voor wie loop ik? Hoe komt God ter sprake?
  • In gesprek – Handreiking gespreksvoering in het pastoraat

Direct Bestellen

.

 


Overige boeken

 

In de serie toerustingsboeken bij Ouderlingenblad verschenen eerder al de hieronder genoemde, maar niet meer bij de uitgever verkrijgbare titels:

2016-09-23-omslag-met-de-gemeente-het-jaar-door

Met de gemeente het jaar door – Nelleke Boonstra, Gerry Kramer- Hasselaar en Jaap de Lange (red.)

ISBN 9789059775633

Verschenen als 1000ste nummer van Ouderlingenblad biedt dit boek per maand concrete suggesties voor thema’s en gemeenteactiviteiten het jaar door, te beginnen met september (startzondag, vredeszondag, catechese). Een soort jaaragenda met ideeën en uitgewerkte mogelijkheden om toe te passen in de eigen gemeente. (uitg. 2010)

 

2016-09-23-omslag-kerk-op-ordeKerk op orde – Arie Romein
minihandboek bij de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

ISBN 9789059773288

Zijn kerkvisitatoren lastige pottenkijkers? Help, onze kerk wordt te klein! Wat nu? Nieuwe leden? Vertrekkende leden?
Hoe administreren we dat? Vanavond weer classisvergadering, moet dat nou? Hoe benoemen we nieuwe ambtsdragers?
Het zijn allemaal vragen die niet onbekend zullen zijn als je in de kerkenraad zit. Met de nieuwe kerkorde zijn veel afspraken gelijk gebleven, maar ook veel zaken veranderd. (uitg. 2007)