Boeken

Bij het Ouderlingenblad verschijnen van tijd tot tijd boeken. De redactie ziet die als toerustingsboeken voor hen die bij het kerkelijk werk betrokken zijn, kerkenraadsleden allereerst, maar ook predikanten en kerkelijke werkers. De boeken kunnen goed gebruikt worden voor het toerusten van mensen die in het pastoraat een actieve taak hebben. Met het oog daarop hebben deze boeken steeds een praktische toespitsing, suggesties voor verwerking en handreikingen voor opzetten van bijeenkomsten en dergelijke.

Het overzicht hieronder geeft de nog verkrijgbare boeken weer.
Op de pagina Nieuws treft u het laats verschenen boek in deze serie aan.

 
 
 • een boekje open over kerkelijk vergaderen

  ISBN 9789401908412
   Het boek ‘Met de hamer op tafel’ van Jaap de Lange leert je om effectief te vergaderen in de kerkelijke gemeente. De hamer is hét symbool voor vergaderen in (kerkelijk) verband. Hoe kun je plannen maken, wegen uitstippelen en besluiten nemen zonder geregeld bij elkaar te zitten? Dit praktische boekgeeft doorkijkjes in wat er tijdens vergaderingen gebeurt. Het biedt handige tips om bewust aan vergaderingen deel te nemen en er een bijdrage aan te leveren....
  € 11,99
 • handreiking voor bezoekmedewerkers

  ISBN 9789401906746
  Pastoraat bij sterven en rouw biedt pastorale medewerkers, ouderlingen, kerkelijk werkers en predikanten een handreiking voor het vinden van woorden bij ernstige ziekte en rouw. Zij komen in hun dagelijkse praktijk veel in contact met stervenden en hun verwanten en weten hoe belangrijk het dan is om nabij te zijn.
  € 11,99
 • pastorale thema's in de praktijk. recepten voor gemeentewerk

  ISBN 9789401904865
  Aan de slag biedt verdieping en inspiratie om zelf praktisch aan de gang te gaan in de eigen gemeente. De artikelen in dit boek zijn afkomstig uit het Ouderlingenblad en verder uitgewerkt tot gemeenteactiviteiten, variërend van inspiratie voor gespreksavonden en bezinningsbijeenkomsten tot maaltijden en kerkdiensten. Welke keuzes worden in de eigen gemeente gemaakt voor de toekomst? Waar inspireren en bemoedigen we elkaar? Hoe blijven we een levende gemeente...
  € 9,99
 • ISBN 9789401902571
  Spiritualiteit voor onderweg: het lied in het pastoraat. Welke rol hebben liederen in de pastorale omgang met elkaar? ‘Spiritualiteit voor onderweg’ biedt kennis en inzichten, maar ook suggesties voor persoonlijke reflectie en geloofsopbouw. Vooral Psalm 84 en Gezang 807 uit het Liedboek voor de kerken krijgen aandacht.
  € 11,99
 • handreiking gespreksvoering in het pastoraat

  ISBN 9789059771284
  Als ouderling of bezoekmedewerker kom je met veel verschillende mensen in gesprek. Het is elke keer weer spannend hoe een gesprek zal verlopen. Lukt het om echt contact te krijgen met elkaar? Wat zeg je bij ziekte, hoe ga je om met kritiek op de kerk?
  Het boek In gesprek biedt een praktische handreiking bij allerlei vragen die zich bij de gesprekken in het bezoekwerk kunnen voordoen. Het bevat veel oefenvoorbeelden en verwerkingsvragen. Voor persoonlijk gebruik en gebruik...
  € 9,99
 • voor wie loop ik? hoe komt God ter sprake?

  ISBN 9789059776128
  Wat maakt huisbezoek tot pastoraat? Vaak loopt het gesprek als vanzelf. Maar soms vraagt de contactpersoon van de kerk zich af: is dit nu pastoraat? Heeft dit te maken met Gods weg met ons? In dit boek legt de auteur uit wat de geschiedenis van de geestelijke begeleiding in de kerkelijke traditie is. Daarna geeft hij aan de hand van vijf Bijbelboeken aan waar het in kerkelijk bezoekwerk om gaat. Hij sluit af met vijf verschillende werkvormen die gebruikt kunnen worden door pastorale...
  € 11,99
 • ISBN 9789059773936
  Wekelijks gaan duizenden mannen en vrouwen op pad om namens de kerk mensen in hun omgeving op te zoeken. De een als ouderling, de ander als pastoraal werker en weer een derde gewoon als gemeentelid.

  De kerk is een van de weinige instanties die uit zichzelf naar mensen toegaan. Dit soms tegen alle verwachtingen van mensen in. Zij kijken ervan op, aangenaam of onaangenaam verrast.

  Dat laatste maakt het bezoekwerk soms moeilijker, je wordt als bezoeker...
  € 11,99
 • minihandboek bij de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

  ISBN 9789059773288
  Zijn kerkvisitatoren lastige pottenkijkers?
  Help, onze kerk wordt te klein! Wat nu?
  Nieuwe leden? Vertrekkende leden?
  Hoe administreren we dat?
  Vanavond weer classisvergadering, moet dat nou?
  Hoe benoemen we nieuwe ambtsdragers?

  Het zijn allemaal vragen die niet onbekend zullen zijn als je in de kerkenraad zit. Met de nieuwe kerkorde zijn veel afspraken gelijk gebleven, maar ook veel zaken veranderd.
  € 8,95
 • wegwijzer voor ouderlingen en pastoraal medewerker

  ISBN 9789043507158
  Het werk van ouderling of pastoraal medewerker is boeiend en blijft de moeite waard. Maar wat houdt het eigenlijk allemaal in? Een vraag die zich direct aandient wanneer je benaderd wordt om als contactpersoon mee te draaien met bezoekwerk of wanneer je zelfs gevraagd wordt om ambtsdrager te worden.
  In dit Minihandboek voor de ouderling komen alle aspecten van het ouderlingenschap in zes hoofdstukken aan de orde.

  Het Minihandboek voor de ouderling...
  € 14,99
 

Op huisbezoek 9789059779334De serie Op huisbezoek bevat de volgende titels:

 • Bezoekwerk namens de kerk – Alledaags pastoraat
 • Huisbezoek als geestelijke begeleiding – Voor wie loop ik? Hoe komt God ter sprake?
 • In gesprek – Handreiking gespreksvoering in het pastoraat

Direct Bestellen

.

 


Overige boeken

 

In de serie toerustingsboeken bij Ouderlingenblad verschenen eerder al de hieronder genoemde, maar niet meer bij de uitgever verkrijgbare titels:

2016-09-23-omslag-met-de-gemeente-het-jaar-door

Met de gemeente het jaar door – Nelleke Boonstra, Gerry Kramer- Hasselaar en Jaap de Lange (red.)

ISBN 9789059775633

Verschenen als 1000ste nummer van Ouderlingenblad biedt dit boek per maand concrete suggesties voor thema’s en gemeenteactiviteiten het jaar door, te beginnen met september (startzondag, vredeszondag, catechese). Een soort jaaragenda met ideeën en uitgewerkte mogelijkheden om toe te passen in de eigen gemeente. (uitg. 2010)

 

2016-09-23-omslag-kerk-op-ordeKerk op orde – Arie Romein
minihandboek bij de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

ISBN 9789059773288

Zijn kerkvisitatoren lastige pottenkijkers? Help, onze kerk wordt te klein! Wat nu? Nieuwe leden? Vertrekkende leden?
Hoe administreren we dat? Vanavond weer classisvergadering, moet dat nou? Hoe benoemen we nieuwe ambtsdragers?
Het zijn allemaal vragen die niet onbekend zullen zijn als je in de kerkenraad zit. Met de nieuwe kerkorde zijn veel afspraken gelijk gebleven, maar ook veel zaken veranderd. (uitg. 2007)