Boeken

Bij het Ouderlingenblad verschijnen van tijd tot tijd boeken. De redactie ziet die als toerustingsboeken voor hen die bij het kerkelijk werk betrokken zijn, kerkenraadsleden allereerst, maar ook predikanten en kerkelijke werkers. De boeken kunnen goed gebruikt worden voor het toerusten van mensen die in het pastoraat een actieve taak hebben. Met het oog daarop hebben deze boeken steeds een praktische toespitsing, suggesties voor verwerking en handreikingen voor opzetten van bijeenkomsten en dergelijke.

Het overzicht hieronder geeft de nog verkrijgbare boeken weer.

Handboek voor de ouderling en bezoekmedewerker

Ouderling of bezoekmedewerker zijn in de kerk is bijzonder. In de kostbare ontmoetingen met mensen wordt het leven en het geloof in God gedeeld, evenals ongeloof en twijfel. Tijdens vergaderingen bouw je mee aan de toekomst van de gemeente, die soms hoopvol, soms zorgelijk is. Dit boek biedt zowel de doorgewinterde als beginnende ouderling en bezoekmedewerker handvatten. Het bespreekt de gang van zaken in de kerk: wat is pastoraat, wat doet een kerkenraad, hoe ziet een huisbezoek eruit. Er worden gebeden en (bijbel)teksten aangereikt, er is aandacht voor de toekomst van het pastoraat en vijftien casussen en verdiepende teksten zetten aan tot nadenken over thema’s rondom het pastoraat. Een compleet handboek, dat elke ouderling of bezoekmedewerker informeert én inspireert.

Bestel het handboek hier

De serie Op huisbezoek

Bestaand uit de volgende titels:

Direct Bestellen

.

Overige boeken

In de serie toerustingsboeken bij Ouderlingenblad verschenen eerder al de hieronder genoemde, maar niet meer bij de uitgever verkrijgbare titels:

2016-09-23-omslag-met-de-gemeente-het-jaar-door

Met de gemeente het jaar door – Nelleke Boonstra, Gerry Kramer- Hasselaar en Jaap de Lange (red.)

ISBN 9789059775633

Verschenen als 1000ste nummer van Ouderlingenblad biedt dit boek per maand concrete suggesties voor thema’s en gemeenteactiviteiten het jaar door, te beginnen met september (startzondag, vredeszondag, catechese). Een soort jaaragenda met ideeën en uitgewerkte mogelijkheden om toe te passen in de eigen gemeente. (uitg. 2010)

2016-09-23-omslag-kerk-op-ordeKerk op orde – Arie Romein
minihandboek bij de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

ISBN 9789059773288

Zijn kerkvisitatoren lastige pottenkijkers? Help, onze kerk wordt te klein! Wat nu? Nieuwe leden? Vertrekkende leden?
Hoe administreren we dat? Vanavond weer classisvergadering, moet dat nou? Hoe benoemen we nieuwe ambtsdragers?
Het zijn allemaal vragen die niet onbekend zullen zijn als je in de kerkenraad zit. Met de nieuwe kerkorde zijn veel afspraken gelijk gebleven, maar ook veel zaken veranderd. (uitg. 2007)