Over het downloaden van het rapport ‘Armoede in Nederland 2016’

Bij Ouderlingenblad, maart 2017 (nr. 1079), artikel van Herman Noordegraaf, Diaconaat en pastoraat. Samen optrekken met mensen, blz. 19-23

In het artikel wordt verwezen naar het grote onderzoek dat in Nederland heeft plaatsgevonden naar armoede. Naar aanleiding van dat onderzoek is het volgende rapport verschenen: ‘Armoede in Nederland 2016. Onderzoek naar hulpverlening door diaconale, parochiële caritasinstellingen en andere kerkelijke organisaties in Nederland’.

Dit rapport, maar ook een publieksversie ervan en tips voor diakenen zijn gratis te downloaden van de website van KerkinActie.

Door hier te klikken, komt u op de betreffende pagina van KerkinActie.