Visienota ‘Kerk 2025’, een gesprekshandreiking en een Powerpointpresentatie

Bij Ouderlingenblad, maart 2017 (nr. 1079), artikel van Sophie Bloemert, Op weg naar 2025. Anders verder, blz. 24-27

De visienota ‘Waar een Woord is, is een weg’ verscheen begin 2016. Om het gesprek over de nota in de gemeenten te stimuleren en behulpzaam te zijn, zijn daarnaast een gesprekshandreiking en een PowerPointpresentatie beschikbaar gekomen.

De visienota, de gesprekshandleiding en de PowerPointpresentatie zijn gratis te downloaden via de website van de Protestantse Kerk in Nederland.
(Klik op een van de links voor de download.)

Als u hier klikt komt u op de betreffende pagina, waar u alle drie kunt vinden, en meer informatie.

De wijzigingen in de kerkordelijke regels, die uit de besluiten volgen, worden in drie etappes besproken. De ontwerpteksten daarvoor zijn digitaal aan de kerkenraden verzonden. Die teksten zouden dus via de scriba van uw kerkenraad  beschikbaar moeten zijn.