Meer lezen over diaconaat

Bij Ouderlingenblad, februari 2017 (nr. 1078), themanummer ‘Met hart en handen.
Over pastoraat en diaconaat’ – bij het nummer als geheel.

Voor wie zich meer wil verdiepen in diaconaat volgen hieronder enkele titels van boeken en verwijzingen naar websites

1. Lezen over diaconaat:

 • Hub Crijns e.a. (red.), Barmhartigheid en gerechtigheid. Handboek diaconiewetenschap, uitgeverij Kok 2004
 • Matthijs Geluk en Aart Peters (red.), Diaconaat, hoe doe je dat? Handvatten voor startende diakenen, uitgeverij Boekencentrum 2015
 • Lútzen Miedema, Nieuw Diaconaat. Gids voor diakenen en diaconale vrijwilligers, uitgeverij Boekencentrum 2008
 • Nico van der Perk, Creatief Diaconaat. Voorbeelden uit de praktijk, uitgeverij Skandalon 2013
 • Herman van Well, Dienst doen. Praktijkboek voor diakenen, uitgeverij Kok 2008

2. Websites met betrekking tot diaconaat:

 • Op de website van Kerk in Actie (www.kerkinactie.nl/diakenen-zwo) komen een viertal hoofdprojecten aan de orde, te weten: Armoede in Nederland; Zorgzame Kerk; Vluchtelingen in NL; Duurzaam leven.Van deze projecten zijn diverse brochures, rapporten en specials uitgegeven, zoals:
  ‘Armoedeonderzoek 2016’, ‘Geloven in delen in de praktijk’, onderzoeksrapport en brochure ‘Zorgzame Kerk’, brochure ‘Met open armen. Wat uw kerk kan doen voor vluchtelingen’, en duurzaamheidsspecial ‘Op het Leven’. Al deze informatie is gratis van de site te downloaden.
  Ook zijn er artikelen rond speciale projecten uit het blad Diakonia te downloaden.
 • De website www.diaconaalsteunpunt.nl ondersteunt vooral diakenen en diaconale vrijwilligers in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken, en de Christelijk Gereformeerde Kerken. Een interessante website, ook voor diakenen van andere kerken.