Informatie over het project ‘Zorgzame Kerk’

Bij Ouderlingenblad, februari 2017 (nr. 1078), artikel van Trinus Hoekstra en Willie Meijnhardt, Pastoraat en diaconaat in een Zorgzame Kerk, blz. 18-21

  1. Voor meer informatie over het project Zorgzame Kerk en de evaluatieverslagen van het project, zie: kerkinactie.nl/zorgzamekerk
  2. Overweegt u deelname aan het project om ook een Zorgzame Kerk te worden?
    U kunt een presentatie aanvragen bij de projectleider Willy Meijnhardt: meijnhardt@kerkinactie.nl
    Pas daarna neemt uw kerk een beslissing over het al dan niet deelnemen.
  3. Eerder verscheen in Ouderlingenblad een praktijkbericht naar aanleiding van één van de pilotprojecten van ‘Zorgzame Kerk’ van de hand van Lydia Roosendaal. Het is getiteld ‘Zorgmaatje. Samen-redzaam en zorgzaam voor elkaar’.
    U vindt dat in het themanummer ‘Een plek in de herberg?’, jaargang 93, nummer 1065 (december 2015) blz. 14 en 15.