Meer lezen over de ‘zeven brieven’ over het ambt

Bij Ouderlingenblad, januari 2017 (nr. 1077), artikel van Henk de Roest, Waarom zijn ambtsdragers nodig?, blz. 14-17

Voor wie de zeven brieven van dr. Arjan Plaisier, waar in het artikel van Henk de Roest naar verwezen wordt, er bij wil lezen, hetzij voor eigen verdieping, hetzij ter voorbereiding op een gedachtewisseling in kerkenraad of gemeente, die kan de brieven vinden op de website van de Protestantse Kerk in Nederland.

Op deze website vindt u allereerst een korte inleiding op ‘het ambt’ en vervolgens de zeven brieven. Deze brieven zijn voorzien van gespreksvragen:

  • Brief gemeente
  • Brief kerkenraad
  • Brief ambtsdrager
  • Brief classis
  • Brief predikant
  • Brief pionier
  • Brief bisschoppen

Klik hier om naar de website met de zeven brieven te gaan.