Gespreksvragen bij ‘Leven na de dood’

Bij Ouderlingenblad, januari 2017  (nr. 1077), column van Gerry Kramer-Hasselaar, Leven na de dood, blz. 18

Het kan bij de toerusting van bezoekmedewerkers goed zijn om het thema van de column samen te bespreken. Met het oog daarop staan hieronder enkele richtvragen en een suggestie voor een rollenspel:

  1. Hoe denkt u zelf over leven na de dood?
  2. Willem vertelt aan zijn broer dat voor hem het leven bij de dood ophoudt. Dood is echt dood. Willem gelooft dat we enkel voortleven in de gedachten van anderen. Zijn broer reageert geschokt en vraagt hoe Willem dat kan rijmen met zijn geloof.
    Wat vindt u van de reactie van Willems broer?
  3. Hoe zou u als ouderling of bezoekmedewerker reageren op wat Willem vertelt?
  4. Wat is voor u de kern van uw geloof?
  5. Speel in tweetallen of in een groepje de casus na. Een persoon speelt Willem, een ander de bezoekmedewerker, eventuele anderen kijken wat er gebeurt. Bespreek na 5 minuten hoe het gesprek ging. Hoe hebben beide spelers het ervaren? Wat is de toeschouwers opgevallen?
    Wissel daarna de rollen van Willem en de bezoeker om. Bespreek na 5 minuten weer hoe het gesprek ging. Hebben de spelers iets bijzonders gemerkt door de rolwisseling?