Informatie over de encycliek ‘Laudatio si’

Bij Ouderlingenblad, januari 2017 (nr. 1077), artikel van Tom Kroon, Een brief van de paus, blz.19-22

De Nederlandse vertaling van de pauselijke encycliek ‘Laudato Si’ is hier op internet te vinden.

De vertaling van de encycliek is ondertussen ook in boekvorm verschenen. Het boek telt 159 blz. en is te bestellen bij: Secretariaat van het Rooms-katholiek Kerkgenootschap in Nederland. De encycliek kost inclusief verzendkosten dan € 15,- (Exclusief behandelkosten van € 1,10.)
Bestellen kan via een e-mail naar bestel@rkk.nl, met in het bericht uw naam en volledige adresgegevens.
Bestellingen per post gaan via: Bisdom Breda, Postbus 90.189, 4800 RN Breda

Enkele reacties op de encycliek
Wie zelf kennis wil nemen van de uitgebreide en tegengestelde reacties op de encycliek die in het artikel slechts kort konden worden aangestipt, kan gebruikmaken van onderstaande links:

  • Voor de reactie van Anthony McGavin, klik hier.
  • Voor de reactie van Chris Jackson, klik hier.
  • Voor de reactie van Fritjof Capra, klik hier.
  • Voor de reactie van Herman Wijffels, klik hier.