Ouderlingenblad zoomt in op de gemeente als een veilig thuis. Met een uitroepteken én een vraagteken. Zo is het! Maar ook: is dat zo?
Een actueel maar ook heikel en duister thema. Dichtbij en nuttig.
“Als kerk hebben we grenzen nodig, die ons vrijheid en veiligheid geven. Maar grenzen hebben ook weer beperkingen. 
Vandaar dat we in dit themanummer kritisch kijken welke grenzen we binnen de kerk stellen. Welke grenzen kunnen wel wat worden opgerekt? En zijn er ook situaties of onderwerpen waarbij we geen grens kunnen of willen stellen?”