In dit nummer onder andere: De oecumenische revolutie voltrekt zich in stilte: Bij de jubilea van de Wereldraad van Kerken en de Raad van Kerken in Nederland – Klaas van der Kamp; Mantelzorg als gespreksonderwerp: Om gevoeligheid te ontwikkelen voor de (zin)vragen van mantelzorgers – Ineke Ludikhuizen; Scheuren in huizen, scheuren in mensen: Wat hebben de kerken te doen rond de gevolgen van de gaswinning in Groningen? –  Jacobine Gelderloos en Jitse van der Wal.

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaven


ouderlingenblad-november
Ouderlingenblad – November 2018

In dit nummer onder andere: De oecumenische revolutie voltrekt zich in

Ouderlingenblad – Oktober 2018

De Kerkorde vraagt van iedere gemeente om elke vier jaar een

1095
Ouderlingenblad – september 2018

In dit nummer o.a.: Een goed gesprek met goed gereedschap: Wie

Ouderlingenblad – Juni 2018

Al eeuwen lang worden er week in week uit kerkdiensten gehouden.