Ouderlingenblad

In het juli/augustusnummer (Thema: Voor elk dag):


Elke dag worden vanuit onze kerkelijke gemeenten, overal in Nederland, mensen bezocht.
Wordt er samen gesproken, gelachen, gehuild en gezwegen.
Ouderlingen, bezoekwerkers, medegemeenteleden delen het leven, delen het geloof met elkaar.

Het zal niet altijd makkelijk zijn om tijdens een bezoek de juiste woorden of beelden te vinden bij een thema dat ter sprake komt.

Met dit themanummer willen we materiaal aanbieden dat gebruikt kan worden tijdens een gesprek, maar ook ter voorbereiding ervan.
Dit gebeurt bij zeven thema’s die in het pastoraat vaak besproken worden.

De zomermaanden bieden hopelijk een goede gelegenheid om ze te overdenken.

Klik voor de volledige inhoudsopgave en het ‘redactioneel’ op de afbeelding.

 

Ouderlingenblad is een maandblad voor pastoraat en gemeenteopbouw.
Het voert een oude naam, maar is springlevend en is niet alleen bedoeld voor ouderlingen. Het blad is gericht op actieve en betrokken leden van de kerkelijke gemeente, kerkenraadsleden, maar net zo goed ook bezoekmedewerkers en anderen die meedenken en betrokken zijn bij allerlei soorten van kerkelijk werk.

Het blad biedt informatie, toerusting, praktische handreikingen en tips voor de directe praktijk van het kerkelijk werk. Maar daarnaast wordt ook belang gehecht aan aandachtspunten voor bezinning en voor geestelijke reflectie. Zo wil Ouderlingenblad, praktisch en bezinnend, helpen bij het luisteren en spreken in uiteenlopende situaties en bij het zoeken naar levensoriëntatie. Ook al heeft het blad een lange geschiedenis, het eerste nummer verscheen in 1922, het gaat in op nieuwe ontwikkelingen en vormen van kerkelijk werk, waarbij aandacht voor mensen in hun zoeken naar geloof, zin en samenhang centraal staat.

Ouderlingenblad kent onder haar abonnees veel gemeenteleden, kerkelijk werkers en predikanten uit vooral, maar niet alleen de Protestantse Kerk in Nederland.
Het verschijnt 11 keer per jaar, om en om als themanummer en als ‘losse artikelennummer’.

Deze website
Naast algemene informatie over de redactie, ‘hoe te abonneren’ en dergelijke geeft de website direct toegang tot enkele praktische toepassingsmogelijkheden.
Zie daarvoor bijvoorbeeld het trefwoordensysteem (onder ‘Archief’) en ook ‘Aan de slag’.